NIEUWSBiervriendinnen en biervrienden,

Nogmaals aandacht voor degenen die deelnemen aan het clubkampioenschap.

Op 18 september (eerste gildeavond) graag het bier inleveren. Er zijn 20 deelnemers waarvan er 19 het moutpakket hebben opgehaald. Het BKG wordt benaderd om te kijken welke mogelijkheden er zijn om het bier te laten keuren.


De geplande rondleiding over Waterkasteel de Kemphaan op 26 september wordt gegeven door Irma van restaurant Dubbelop. De kosten komen voor rekening van Gambrinus. De rondleiding wordt afgesloten met een proeverij van zelf gebrouwen bier of door een bijzonder biertje voor de mensen die niet zelf brouwen. Graag minimaal 6 flesjes meenemen. (Vervallen i.v.m. Covid19)


Voor het uitje naar brouwerij Praght op 7 november staat onderaan de agenda een voorlopige planning (klik op planning). Er worden twee brouwerijen bezocht in Lelystad en Dronten voorzien van onbeperkt bier drinken en een BBQ inclusief toetje. De kosten zijn € 30,00. Echter voor de leden zijn de kosten € 15,00 (helft wordt door Gambrinus betaald). 1 introducé per lid is welkom, kosten € 30,00. Reiskosten zijn voor eigen rekening. Aanmelden vanaf 1 oktober. Hiervoor wordt nog een aparte mail verstuurd. (Vervallen i.v.m. Covid19) Nieuwe poging 20-11-21


Op 20 november vindt de algemene ledenvergadering plaats die afgelopen april had moeten worden gehouden. Deze vergadering wordt samengevoegd met de vergadering over het contributievoorstel welke altijd in november wordt gehouden. Mochten er leden zijn die van plan zijn bestuurslid te willen worden, dit dan minimaal een maand van tevoren kenbaar maken. Ook vindt dan de uitreiking plaats van de 2 uit 3 beker aan de winnaar.


Update adventsbieren!

Er zijn tot nu toe 8 deelnemers, dit is een bescheiden aantal deelnemers.

Deelname wordt bijzonder op prijs gesteld

Aanmelden kan nog steeds bij louisevanderkolff@hetnet.nl


ARCHIEF:

De gildeavond op 15 november 2019 met de jaarlijkse bokbierproeverij werd door de leden goed bezocht. Alle tafels waren geheel bezet.

Clubkampioenschap 2019

De voorzitter meldde, dat het Clubkampioenschap 2019 met de moutpakketten in de B-klasse helemaal is afgerond. De keurmeester van het Bier Keurmeesters Gilde BKG heeft 10 inzendingen gekeurd. De winnaar zal worden bekend gemaakt op de Gambrinus Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 17 januari 2020 in het Proeflokaal van Stadsbrouwerij De Kemphaan.

Clubkampioenschap 2020

Het Clubkampioenschap 2020 zal in december 2019 worden opgestart, zodat er voldoende tijd is voor het brouwen, vergisten, lageren en bottelen van het wedstrijdbier. In december meer.

Evenementen en festiviteiten in 2020

De Evenementencomité van het Biergilde is druk doende om voor de eerste helft van 2020 een evenement voor ons biergilde te organiseren. Zodra er meer bekend is, zullen de leden worden geïnformeerd.

Begroting en de contributie 2020

Deze gildeavond is de Begroting voor 2020 gepresenteerd. Het bestuur heeft evenals voorgaande jaren de ambitie om meer geld te besteden aan één of meerdere gastsprekers. Ook zijn voor festiviteiten of evenementen hogere bedragen in de begroting opgenomen. Met de begroting 2020 als ondergrond hebben we met de leden het besluit genomen over de hoogte van de Contributie en De bijdrage voor donateurs voor 2020. De leden krijgen begin januari 2020 een mail met een uitnodiging om de contributie voor het nieuwe jaar over te maken.

Brouwersvragen?

Gesproken is over het extra schuimen van geheel uitvergist bier. Het zou mogelijk te maken kunnen hebben met de Var. Diastaticus, een wilde gistsoort, die zorgt voor een agressieve tweede vergisting. Het lijkt onder de Saisongisten veel voor te komen en is moeilijk weg te krijgen uit de brouwinstallaties. Het is een interessant onderwerp om in het nieuwe jaar op een gildeavond door een deskundige te laten behandelen.

Ook kwamen meetverschil resultaten tussen warm gemeten met de Brixmeter en op 20 graden met de dobber gemeten aan de orde. We gaan in de brouwerij de komende periode beide testresultaten naast elkaar leggen. Onderwerp komt terug op een volgende gildeavond.

Bokbierproeverij

In groepjes werden aan de hand van een aantal beoordelingsaspecten elf verschillende bokbieren geproefd en getest.

Beoordeeld werden de volgende bieren: Oedipus Madeleine 6,5 %, Brugse Zot Bok 6,5 %, Kwaremont Bok 6,6 %, La Chouffe Bok 6,5 %, IJbok 6,5 %, Brand Dubbelbock 7,5 %, Jopen 4 granen Bok 6,5 %, Texels Bock 7,0 %, Kemphaan Herfstbok    %, La Trappe Bockbier 7,0 % en Jopen Johannieter Weizen Dubbelbok 9,0 %.

Bij vier van de vijf groepjes kwam de Kwaremont Bok als beste bokbier uit de test. Jopen Johannieter Weizen Dubbelbok  was in één groep als beste eruit gekomen.

De gehele uitslag van de test is al eerder per mail naar de leden gestuurd.

Clubkleding Almeers Biergilde Gambrinus

Op de gildeavond waren formulieren beschikbaar om polo’s en vesten met logo en belettering te bestellen.


Clubkampioenschap 2018

In 2018 heeft het Almeers Biergilde Gambrinus voor de leden het Clubkampioenschap 2018 in de Klasse-A Licht smalbier uitgeschreven. In juni zijn de leden gevraagd uiterlijk op de gildeavond in oktober bieren in de A-Klasse in te leveren. Het reglement van het ONK is speciaal voor dit kampioenschap door en voor ons biergilde aangepast. Omdat er nog geen keurmeester beschikbaar was, is de inleverdatum naar het eind van het jaar verschoven. Er zijn uiteindelijk maar zes bieren ingezonden. Dit aantal is voor het aanvragen van een officiële keurmeester te klein.

Het bestuur heeft gelukkig twee voormalige keurmeesters van ons biergilde in 2019 bereid gevonden een officiële keuring te doen.

De uitslag van de keuring is:

1.    P van L met een American Pale Ale

2.    P en J van der B met een Irish Red Ale

3.    L V met een Witbier.

De winnaar heeft op de BierBQ 2019 een persoonlijke Beker, de Wisselbeker en een bierpakket gekregen.

De beide keurmeesters hebben voor hun keurwerkzaamheden eveneens een bierpakket ontvangen.