Bestuur

Voorzitter:                  Johnny van der Bij        voorzitter@biergildegambrinus.nl

Secretaris:                  Peter Oostendorp           secretaris@biergildegambrinus.nl

Penningmeester:       Gerrit Tijhof                    penningmeester@biergildegambrinus.nl

Bestuurslid:                Kees Ducaat                    bestuurslid1@biergildegambrinus.nl  

Bestuurslid:                Jaap Komen                    bestuurslid2@biergildegambrinus.nl

Bestuurslid:                Peter Fabel                      bestuurslid3@biergildegambrinus.nl

Bestuurslid:                Andre Dijkslag                bestuurslid4@biergildegambrinus.nl

Bestuurslid:                Sander Dijkslag              bestuurslid5@biergildegambrinus.nl