Het laatste nieuwsEen (kort) verslag van de gildeavond van 8 februari 2019.

De gildeavond van vrijdag 8 februari was een succes. Ongeveer 30 personen stroomden de ruimte van het proeflokaal boven de Kemphaanbrouwerij binnen. Helaas was het weer niet al te best en daarom haalden een paar dappere fietsers onderweg een nat pak.

Onze trouwe leden Lex M. en Petra v.d. B. moesten wegens griep verstek laten gaan.

De avond begon even na 20.00 uur, zoals gebruikelijk, met de mededelingen van de voorzitter.

Hierbij werd o.a. gemeld dat ons gilde op zoek is naar een nieuwe penningmeester per 1-1-2020 omdat de huidige penningmeester Peter F. het tijd vindt dat een nieuwe kracht zijn taken na zo’n 9 jaren moet overnemen. Dus iedereen die zich geroepen voelt kan dit kenbaar maken door een mail te sturen naar bestuur@biergildegambrinus.nl of het bij het bestuur te melden op één van de komende gildeavonden.

Na de mededelingen kwam de hoofdact van de avond. Luuk V. gaf een zeer duidelijke en leerrijke presentie via zijn laptop over hygiëne bij het brouwen. Het was duidelijk dat schoon werken tijdens het brouwproces van levensbelang is, want een vuiltje ligt , hoe klein ook, altijd op de loer.

Maar voordat hij begon werden een aantal flessen met meegebracht en zelfgebrouwen bier opengetrokken. We blijven tenslotte een Biergilde. Nadat de glazen gevuld waren stak Luuk van wal.

Na de presentatie gingen we verder met de 2 uit 3 wedstrijd. Deze keer stonden er 2 tripels ter beoordeling op tafel. Het Belgische Duvel (2 glazen) tegenover het Gelderse Everzwijn (1 glas) .

Het bleek voor het overgrote deel van de deelnemers niet al te moeilijk. Het Everzwijn sprong met kracht boven de Duvel uit wat reuk en smaak betreft. Slechts 2 deelnemers hadden het verkeerde glas aangewezen als afwijkend bier.

Na afloop werden de overige zelf meegebracht en thuisgebrouwen bieren geproefd en beoordeeld.

De commerciële bieren werden niet aangebroken en gingen met de rechtmatige eigenaren retour naar huis.

Al met al een hele prettige avond.

Jaap Komen

09-02-2019.


Nieuwjaarsreceptie 18 januari 2019

Jaaroverzicht 2018 door voorzitter Kees de Goeij.

Beste biervrienden, leden, donateurs en natuurlijk alle partners.

2018 Wil ik benoemen als een jaar van bewegen.

De belangrijkste beweging is wel de forse toename van het aantal leden. Met dank aan Peter Fabel voor de cijfers. Er was in 2018 een groei van 48 naar 65 leden, dat wil zeggen 17 leden ofwel 35% meer, ongekend.

Dat betekende wel, dat wij als Gilde het afgelopen jaar veel meer thuis gebrouwen biertjes moesten proeven en er dus minder bewogen werd na afloop van de Gildeavond. De aandacht voor deze thuis bieren, het proeven en bespreken blijft toch wel het belangrijkste onderdeel van een Gildeavond. Een belangrijke uitwisseling van kennis van de ervaren brouwers met de nieuwe.

In het voorjaar was er weer een kledingactie. Door toedoen van Petra kunnen de leden zich weer in Gambrinuswaardige kledij voortbewegen.

De jaarlijkse BierBQ was een prima seizoensafsluiting, helaas zat er weinig beweging in de biefstukken. De monden waren wel volop in beweging, niet alleen om te eten maar vooral in de discussie over de Kemphaanaandelen.

We hebben geen presentielijst op de Gildeavonden. Maar door de wedstrijd 2 uit 3 zien we een opkomst van 25 tot 30 leden met een piek van 35 bij de voordracht van Jacques Bertens. Een fantastisch leerzame avond. Met een eye-opener over hoe je efficiënt een bier kunt ontwikkelen met behulp van thermosflessen. Ook een aantal presentaties van Lex bleken zeer informatief.

In 2018 hadden we 2 winnaars bij de 2uit3 wedstrijd: Jaap en Johnny.

Wel even een NOTE: Eind oktober stonden de oud-voorzitter, de huidige voorzitter en de toekomstige voorzitter gezamenlijk aan kop in de 2uit3 wedstrijd. Dus als iemand deze beker wilt winnen, dan is het ambt als voorzitter daarvoor noodzakelijk.

Er zat afgelopen jaar veel minder beweging in de aanmeldingen voor het Clubkampioenschap 2018. 2017 was tot op heden een topjaar. Maar het moutpakket (idee van Kees Ducaat) bracht de thuisbrouwer enthousiast in beweging. Dat belooft een nieuw succes te worden.

Veel beweging was er afgelopen jaar op bestuurlijk niveau. Allereerst kwam Lex in beweging !! Hij schoof zomaar na 25 jaar van de voorzittersstoel af. Na veel druk vanuit bestuur en een aantal leden promoveerde mijn persoon tot voorzitter. Maar ik bewoog al snel verder, door naar Zetten te verhuizen. Gelukkig is in de persoon van Johnny de stoel weer bezet. En zeker belangrijk: Jaap Komen is ons komen versterken, met als gevolg dat we veel moesten bewegen, lopen dus, om allerlei brouwerijen te testen. Het laatste wat een beetje stokte en ik nog in beweging heb kunnen zetten was richting Rosalia die het Gambrinusdeel van de website gaat beheren.

N.B. Het afgelopen jaar en ook vanavond was de catering weer uitstekend verzorgd door onze secretaris Peter O. Vaak met hulp van Petra werden we goed verzorgd.

Ik wil afsluiten met 2 persoonlijke noten.

Allereerst

Graag vraag ik om meer attentie bij het proeven en bespreken van de thuis gebrouwen bieren. Luisteren naar elkaar kan alleen als je luistert. Bij deze aan Lex en Johnny om dit streng doch rechtvaardig te sturen.

2 e punt

Naar mijn mening zijn het Gilde en de Brouwerij nauw aan elkaar verbonden. De laatste jaren zijn er uitstekende bieren gebrouwen, mede door de inzet van veel leden. Positieve gesprekken over het bier en de brouwerij hebben dan OOK een goede uitstraling naar het Gilde, dus jezelf.


Door zijn verhuizing naar midden Nederland heeft Kees de Goeij zijn functie als voorzitter weer beschikbaar moeten stellen. We zijn dan ook blij dat er een lid van het eerste uur is opgestaan om het voorzitterschap op zich te nemen. Per november 2018 is John van der Bij onze nieuwe voorzitter. John heeft een aantal jaren geleden al een bestuursfunctie gehad en is dan ook een gewaardeerde aanvulling van het bestuur.