Het laatste nieuws


Door zijn verhuizing naar midden Nederland heeft Kees de Goeij zijn functie als voorzitter weer beschikbaar moeten stellen. We zijn dan ook blij dat er een lid van het eerste uur is opgestaan om het voorzitterschap op zich te nemen. Per november 2018 is John van de Bij onze nieuwe voorzitter. John heeft een aantal jaren geleden al een bestuursfunctie gehad en is dan ook een gewaardeerde aanvulling van het bestuur.